คุณจะเป็นอย่างที่คุณเชื่อ

สิ่งที่คุณบอกกับคนอื่น อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกัน กับสิ่งที่คุณบอกตัวเอง

“ฉันเป็นคนหัวไม่ค่อยดี”
“ฉันเป็นคนไม่เก่งเลข”
“ฉันเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษ”

บางครั้งคุณอาจจะพูดออกไปเพื่อเป็นการถ่อมตน
บางครั้งคุณพูดออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์บางอย่าง

พอพูดบ่อยเข้า มากเข้า
สุดท้ายกลายเป็นว่า
คนที่เชื่อคำพูดเหล่านั้นคนแรกคือ “ตัวคุณเอง” และ
คุณได้รับเอาข้อจำกัดเหล่านั้นมาเป็นของตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจ

“A negative mind will never give you a positive life.”
-unknown