งานกับปัญหา

ในท้ายที่สุดท้ายแล้ว เราไม่สามารถแยกระหว่างงานกับปัญหาได้
หรือ อีกนัยหนึ่ง งานและปัญหาเป็นสิ่งเดียวกัน

ในฐานะคนทำงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ หรือเจ้าของกิจการ
เราทุกคนล้วนเป็นนักแก้ปัญหาทั้งสิ้น

บริษัท มีปัญหาเรื่องยอดขาย เลยจ้างพนักงานขาย
บริษัท มีปัญหาเรื่องการตลาด เลยต้องจ้างเอเจนซี่
คนไข้ มีปัญหาด้านสุขภาพ เลยมีอาชีพหมอเกิดขึ้น
เราทุกคน มีปัญหาเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัย เลยมีงานของ วิศวกร
สถาปนิก และผู้รับเหมาก่อสร้าง

เป็นเรื่องปกติที่เราจะรู้สึกไม่สะดวกสบายกับการทำงาน เพราะการแก้ปัญหา
ต้องอาศัยแรงกาย และความคิด

มูลค่าหรือค่าจ้างของเราขึ้นอยู่กับความยากของปัญหาที่เราแก้ได้ นั่นเป็นที่มา
ของความสูง-ต่ำของรายได้

ส่วนคำว่า “ปัญหาในการทำงาน” อันนี้อาจจะไม่ใช่ที่ตัว “ปัญหา” แต่เป็น
ทัศนคติของเราที่มีต่อปัญหามากกว่า