วัตถุประสงค์ของบริษัท

วัตถุประสงค์ของการสร้างบริษัทหรือธุรกิจ

ควรจะมุ่งเน้นไปที่การ สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ควรจะโฟกัสไปที่ การแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์

ไม่ใช่การมุ่งเน้นไปที่ตัวเงิน

แต่ทั้งนี้เงินก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้าเปรียบบริษัทเป็นเหมือนรถยนต์

เงินก็เปรียบได้กับน้ำมัน ที่เป็นตัวช่วยให้บริษัทขับเคลื่อนไปข้างหน้า

ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ก้าวหน้ากว่า ยิ่งใหญ่กว่าที่เราเคยเป็น

แต่ถ้าเรามองว่า รถยนต์มีหน้าที่แค่นำพาเราไปหาน้ำมันเพิ่มมากขึ้น

มันคงจะไม่สมเหตุสมผลที่เราจะสร้างรถยนต์ขึ้นมาตั้งแต่แรก