สิ่งที่เราไม่รู้

Steve เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือ เป็นคนโลกส่วนตัวสูง และเป็นคนเจ้าระเบียบ

ด้วยข้อมูลที่เล่ามา อาชีพของ Steve มีความน่าจะเป็นข้อใดใน 2 ตัวเลือกนี้?

  1. บรรณารักษ์
  2. เกษตรกร

คนส่วนใหญ่น่าจะเลือกข้อ.1 เพราะด้วยชุดข้อมูลที่ให้มา โน้มน้าวให้เราเชื่อว่าเป็นเช่นนั้น

แต่ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมว่า อัตราส่วนอาชีพของบรรณารักษ์กับเกษตรในประเทศ
อยู่ที่ 1 : 10000 คน

เราจะยังเลือกคำตอบแรกอยู่หรือไม่?

“การปักใจเชื่อ” เป็นกับดักทางจิตวิทยาอันหนึ่งที่ทำให้นักลงทุน ตัดสินใจผิดพลาด เพราะคนส่วนใหญ่มีความมั่นใจว่า ข้อมูลที่ตัวเองมีคือ ทั้งหมดของความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

ส่งผลให้ over-confident ในการลงทุน และทำให้ขาดทุนในที่สุด

ในความเป็นจริงข้อมูลในโลกนี้จะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท

  1. ข้อมูลที่เรารู้
  2. ข้อมูลที่เรายังไม่รู้
  3. ข้อมูลที่เราไม่รู้ว่า “เราไม่รู้”

ซึ่ง ข้อ3 จะมีเปอร์เซ็นต์อยู่มากที่สุด

เพราะฉะนั้นในทุกการตัดสินใจวาง Position ในการลงทุน เราควรจะวางแผนเป็น Scenario ของเหตุการณ์ ให้มีหลายทางเลือกเพราะสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมายเกิดขึ้นได้เสมอ

จะลดโอกาสความเสียหายเมื่อการตัดสินใจนั้นผิดพลาด และจะได้ไม่ทุ่มเงินทั้งหมดลงไปในคราวเดียว

ให้จำไว้เสมอ ว่ายังมีข้อมูลอยู่อีกมาก ที่เราไม่รู้