ความเป็น Authenticity

คำว่า Authenticity หากแปลตาม Dictionary คือ เนื้อแท้, สิ่งที่แท้จริง, ตัวตนที่แท้จริง

ในสังคม เราพยายามแสดงออกถึงความเป็นตัวตน ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้ง offline และ online บางคนก็แสดงความหยาบคาย(แล้วบอกว่าจริงใจ) และบอกว่านี่คือความเป็น Authenticity ของตัวเอง

ในการทำธุรกิจ บริษัทพยายามประกาศว่า ตัวเองมีความเป็น Authentic และ Authenticity ของบริษัทคือ 1…2…3 …ฯ

คำถามคือ Authenticity มีจริงมั้ย?

ผมได้ฟังสัมภาษณ์ของ Seth Godin นักคิดนักเขียนชื่อดัง กล่าวว่า เขาไม่คิดว่า Authenticity มีอยู่จริง หรือถ้ามีอยู่จริง ตัวตนแท้จริงของเราที่แสดงออกทุกอย่างแบบที่ตัวเองรู้สึก ก็คงเป็นช่วงที่ยังต้องขับถ่ายใส่ผ้าอ้อม ร้องโวยวาย เวลาที่อยากได้อะไร และนั่นคือครั้งล่าสุดที่เราแสดงความเป็นเนื้อแท้ของเราออกมา

หลังจากที่พอรู้เรื่องรู้ราว เราถูกป้อนข้อมูล เราถูกสั่งสอนโดยพ่อแม่ เราผ่านขบวนการขัดเกลาจากสังคม

เราพูด เราเดิน เราแต่งตัว เราปฏิบัติต่อผู้อื่น บนจุดประสงค์ที่อยากจะให้คนอื่น “มองเราเป็นเช่นไร”

แต่ถ้าจะให้นิยาม คำว่า Authenticity ในแง่ของการทำธุรกิจ ก็คงหมายถึง สิ่งที่เราสัญญา สิ่งที่เรายึดมั่น สิ่งที่เราทำเพราะเราบอกว่าจะทำ สิ่งที่เราทำสม่ำเสมอ ต่อเนื่องเป็นนิสัย จนตัวของเราเองเชื่อว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ

การให้ผู้อื่น หรือลูกค้า รู้ถึงความเป็น Authenticity ไม่ใช่การป่าวประกาศ หรือออกเป็น Mission statement

แต่เป็นการให้ผู้อื่นรับรู้ ผ่านการกระทำ ซ้ำๆ ต่อเนื่อง และเป็นเวลานานต่างหาก

บริษัทที่ออกประกาศถึงจุดยืน ผ่านคำพูดสวยหรู ว่า “เราจะอยู่เคียงข้างลูกค้า” “เราจะเป็น Solution Provider” “เราซื่อสัตย์” “เรามั่นคง”…ฯ

คำพูดเหล่าเป็นเพียงคำโฆษณา หากปราศจากการกระทำที่ต่อเนื่อง

บางทีการที่บริษัทออกมาบอกตรงๆ ว่า ทำเพื่อผลกำไรเป็นหลัก, พร้อมจะหักกับลูกค้าทันทีเมื่อเสียผลประโยชน์, พร้อมจะปิดบัญชีทันทีหากมีการซื้อน้อยกว่าเท่านั้นเท่านี้…ฯ

อาจจะดูจริงใจกว่า แถมไม่ต้องสร้างความเป็น Authenticity อะไรขึ้นมาใหม่

และที่สำคัญ คงไม่มีใครถือสาความคิดแบบเด็กที่ยังถ่ายรดผ้าอ้อม…จริงมั้ย?