The ice cream principle

หากให้คน 10 คนเลือกรสไอศครีม โดยมีเงื่อนไขว่าเลือกได้เพียง 1 รสเท่านั้น

ผลลัพธ์ที่ได้จะหนีไม่พ้น รสช็อกโกแลต กับรสวนิลา แค่ 2 รส ไม่ว่าจะทำการทดลองนี้กี่ครั้งก็ตาม

สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า The Ice Cream Principle ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อมีตัวเลือกเยอะ

คนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงตัวเลือกที่มี ความแปลกใหม่ หรือน่าสนใจ แต่จะกลับมาที่ตัวเลือกที่ง่าย และดูปลอดภัย มากกว่า

การหาฉันทามติ(consensus) อาจจะมีประโยชน์ หากการตัดสินใจนั้นอยู่บนเงื่อนไข 2-3 ตัวเลือก

แต่สำหรับบางเรื่องที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่นงานออกแบบ การวางแผนการตลาด หรืออะไรที่ต้องอาศัยความคิดนอกกรอบมากๆ

เราไม่สามารถจะหาผลลัพธ์ที่ “แปลกใหม่” จากการ vote  และการขอความเห็นจากคนหมู่มากได้เลย