หัวใจหลักของการทำ Content Marketing

ความหมายของการทำ Content Marketing คือ

“การสร้างเนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง มีคุณค่า น่าสนใจ สู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อสร้างโอกาสการขายในอนาคต”

หรือถ้าจะพูดให้กระชับขึ้นคือ “การสร้างฐานลูกค้าจากเนื้อหาที่มีคุณค่า” นั่นเอง

การทำ Content Marketing เป็นวิธีทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะตอบโจทย์ 3 เรื่องใหญ่ๆ ที่ทุกธุรกิจต้องการคือ

1.Attention (การสร้างความสนใจ) – ทำให้สินค้า หรือบริการของเรายืนเด่นเหนือคู่แข่งขัน ท่ามกลางกระแสข้อมูลที่มากล้น คนแย่งกันลงโฆษณา แย่งกันพูด เหมือนคนตะโกนแข่งกัน ยิ่งเนื้อหาของเราสื่อสารได้น่าสนใจ และแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากเท่าไหร่ ลูกค้าก็ยิ่งให้ความสนใจมากขึ้นเท่านั้น

2.Trust (การสร้างความไว้ใจ) – ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง หรือมีจุดร่วมกับแบรนด์  เพราะการส่งมอบเนื้อหาที่มีประโยชน์ อย่างต่อเนื่อง และยาวนานพอ จะสร้างความคุ้นเคย และความเชื่อใจให้กับลูกค้า

3.Connection (การสร้างความเชื่อมใจ) – เมื่อลูกค้าให้ความสนใจ และมีความเชื่อใจในแบรนด์ ก็จะเริ่มมีการสื่อสารโต้ตอบกันมากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทได้นำเสนอสินค้า และบริการต่อไป