อ่านเร็วกว่า ดีกว่า?

ประโยคที่ว่า

“The more you learn, the more you earn.”

“ยิ่งเรียนรู้มาก ยิ่งหาเงินได้มาก”

หลังๆ มาเริ่มมีการเอาประโยคที่ว่านี้ ไปผูกกับคำว่า “Speed reading”

และยังมีการขยายความต่อไปถึง การอ่านหนังสือในเชิงปริมาณ อย่างเช่น อ่านได้จำนวนมากเล่มกว่า จะได้เปรียบกว่า รวยกว่า หรือมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า

จริงๆแล้ว ผมมองว่าประโยชน์ของการอ่านหนังสือ อันหนึ่งที่สำคัญมากคือ การตั้งคำถาม การคิดวิเคราะห์ ในระหว่างการอ่าน

หนังสือบางเล่มอาจต้องใช้เวลาอ่านมากกว่า 1 ครั้ง เพื่อที่จะทำความเข้าใจให้ลึกซึ้ง

การอ่านหนังสือจะไม่มีประโยชน์เลย หากเราไม่สามารถนำความรู้จากการอ่านมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

จะว่าไป ถ้าหนังสือเล่มไหนเราสามารถทำ Speed reading ได้ บางทีหนังสือเล่มนั้นอาจจะไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เราจ่ายไปก็เป็นได้