กฎของการอยู่ร่วมกัน

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม หมายถึงต้องอยู่รวมกัน พึงพาอาศัยกัน แต่การที่มีคน ที่มีความแตกต่างกันทั้งความคิด และความต้องการ

เราจึงต้องหาวิธีการที่ดีที่สุด เป็นแนวทางที่จะอยู่รวมกันแบบสันติสุข

การที่จะอยู่ด้วยกันแบบสันติสุข เราจึงจำเป็นต้องมีการเมืองที่ดี

การเมืองที่ดีคือการใช้กฎหมายปกครอง โดยที่คนทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด และออกแบบ เพราะทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากัน

แต่กฎของการอยู่ร่วมกัน ต้องตอบโจทย์ และสอดคล้องกับยุคสมัย

หากวันนึงประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความสุขกับกฎที่มีอยู่

เราต้องเลือกเปลี่ยนกฎ ไม่ใช่เปลี่ยนความคิดประชาชน