แหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมูล

การศึกษาข้อมูล เพื่อหาความรู้ เป็นเรื่องที่ดี

แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็คือการรู้จักเลือกแหล่งของข้อมูลที่เราเข้าไปค้นคว้า

การอ่าน หนังสือหรือเว็บไซต์ ควรจะอ่านหัวเรื่องเดียวกันจากหลายๆ ที่มา เพราะการจะอ้างอิงข้อมูลจากที่ๆเดียว เป็นไปได้ยาก ที่จะเป็นความจริง 100%

ผู้ชนะ เป็น ผู้เขียนประวัติศาสตร์

คำๆนี้ ยังสามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย เพราะการได้เป็นผู้เขียนบันทึกประวัติศาสตร์ มันเป็นเรื่องที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่

ในเรื่องราวของ สามก๊ก เหตุการณ์เดียวกัน แต่คนที่เขียนอยู่ต่างก๊กกัน เนื้อหาก็ชี้นำออกไปคนละทิศละทาง

การใช้หลักกาลามสูตร คือ อย่าไปเชื่อเพียงเพราะมีในหนังสือ อย่าไปเชื่อเพียงเพราะคนพูดเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ จะทำให้เราได้รู้จักพิจารณาทุกอย่างตามเหตุและผล

สิ่งที่เป็นความเห็น อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นความจริงเสมอไป
คนที่พูด อาจจะพูดความจริง แต่เรื่องที่พูด อาจจะเป็นเรื่องโกหก

เช่น เราอาจจะถูกสอนกันว่า 2+2 เท่ากับ 5 มาตลอดชีวิต แต่ถ้าเราสามารถใช้ปัญญาพิจารณาได้เอง เราจะรู้ว่าอะไรควรเชื่อ อะไรไม่ควรเชื่อ

การยึดติดกับชุดข้อมูลเก่าๆ อาจจะไม่ตอบโจทย์เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป

การศึกษาหาความรู้นั้นเป็นเรื่องดี
ส่วนการใช้ปัญญา จะทำให้ทุกความรู้ นั้นมีคุณค่า