ทำให้สิ่งที่รัก รักในสิ่งที่ทำ

Dr.Cal Newport ผู้เขียนหนังสือ So good they can’t ignore you ได้ให้ความเห็นว่าการ คำแนะนำประเภท “follow your passion” หรือ “find your passion” อาจจะเป็นคำแนะนำที่ไม่ถูกต้อง

คนส่วนใหญ่รู้จักประโยคนี้เมื่อ Steve Jobs ได้ขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์ ในงานรับปริญญาที่ Stanford University ปี 2005 และเอาไปตีความว่า

เราทุกคนล้วนมี Passion หรือ สิ่งที่รักอยู่ในตัว อยู่แล้ว เราต้องพยายามหามันให้เจอ

แต่ Dr.Cal Newport บอกว่า จริงๆ แล้ว เราจะเริ่มมี Passion ในงานที่ทำหลังจากได้พัฒนาทักษะในงานขึ้นมาต่างหาก

Passion ในอาชีพไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณบังเอิญพบเหมือนกับเดินไปเจอเงินที่หล่นอยู่บนพื้น แต่เป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาจากความสนใจในงาน

และหลังจากที่สัมภาษณ์ และศึกษาคนจำนวนหนึ่งที่บอกว่าตัวเองมี Passion ในงานที่ทำ

Dr.Cal Newport ได้สรุป Character (ลักษณะ) ของงานที่มีแนวโน้มว่าจะทำให้คนมี Passion กับมันได้ ออกมาเป็น 3 ข้อ คือ

1.Control หมายถึง เป็นงานที่สามารถควบคุมปัจจัยเรื่อง เวลา และสถานที่ ที่จะทำงาน มีอำนาจในการตัดสินใจ

2.Creativity หมายถึง เป็นงานที่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ได้ออกแบบวิธีการทำงานได้หลากหลาย ไม่ย่ำอยู่กับที่

3.Impact หมายถึง เป็นงานที่ส่งผลในทางที่ดีต่อผู้คน ทำให้ชีวิตของผู้อื่นดีขึ้น หรือสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม

ตัวของ Dr.Cal Newport เองก็มีอาชีพการเป็นอาจารย์ และนักเขียน เริ่มต้นจากความสนใจก่อน พอได้ลองทำ ก็เริ่มรักงานที่ทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีความมั่นใจมากขึ้น เมื่อได้พัฒนาทักษะในงานอย่างต่อเนื่อง ผลงานก็ดีขึ้น มี Impact ต่อผู้อ่านและผู้ติดตามมากขึ้น สุดท้ายก็กลายเป็นความรักในสิ่งที่ทำนั่นเอง