งานกับปัญหา

ในท้ายที่สุดท้ายแล้ว เราไม่สามารถแยกระหว่างงานกับปัญหาได้
หรือ อีกนัยหนึ่ง งานและปัญหาเป็นสิ่งเดียวกัน

ในฐานะคนทำงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ หรือเจ้าของกิจการ
เราทุกคนล้วนเป็นนักแก้ปัญหาทั้งสิ้น

บริษัท มีปัญหาเรื่องยอดขาย เลยจ้างพนักงานขาย
บริษัท มีปัญหาเรื่องการตลาด เลยต้องจ้างเอเจนซี่
คนไข้ มีปัญหาด้านสุขภาพ เลยมีอาชีพหมอเกิดขึ้น
เราทุกคน มีปัญหาเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัย เลยมีงานของ วิศวกร
สถาปนิก และผู้รับเหมาก่อสร้าง

เป็นเรื่องปกติที่เราจะรู้สึกไม่สะดวกสบายกับการทำงาน เพราะการแก้ปัญหา
ต้องอาศัยแรงกาย และความคิด

มูลค่าหรือค่าจ้างของเราขึ้นอยู่กับความยากของปัญหาที่เราแก้ได้ นั่นเป็นที่มา
ของความสูง-ต่ำของรายได้

ส่วนคำว่า “ปัญหาในการทำงาน” อันนี้อาจจะไม่ใช่ที่ตัว “ปัญหา” แต่เป็น
ทัศนคติของเราที่มีต่อปัญหามากกว่า

เขียนเพื่อสื่อสารกับตัวเอง

การเขียนเป็นทักษะแรกๆ ของมนุษย์ที่ใช้ในการสื่อสาร
เราไม่จำเป็นต้องเป็น “นักเขียน” ถึงจะสามารถเขียนได้

แต่กลับกัน เราจะเขียนได้ดีต่อเมื่อเราลงมือเขียนบ่อยๆ ผมรู้สึกว่าช่วงเวลา
ที่โฟกัสกับการเขียนเป็นวิธีที่นึงที่เราได้ตรวจสอบความคิดของตัวเอง และ
ได้จัดระเบียบข้อมูลที่อยู่ในหัว

I write to discover what I know – Flannery O’Connor

ถ้าเราไม่สามารถเขียนมันออกมาได้ บางทีเราอาจจะไม่รู้เรื่องนั้นจริง.