การรับฟัง

การแบกอัตตาตัวตน เป็นภาระที่หนักสำหรับมนุษย์

ตอนที่เราเกิด ได้ลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรก เราก็ไม่ได้มีความรู้อะไร

พอโตขึ้นมา เราเริ่มได้รับชุดข้อมูลความรู้จากหลากหลายที่

เราสร้างอัตตาตัวตนขึ้นมา จากการหลอมรวมความเชื่อทั้งหมดที่เรามี

การยึดติดกับอัตตาของตัวเอง ทำให้เราไม่ฟังความเห็น เราพร้อมที่จะถูกโน้มน้าวไปในสิ่งที่สอดคล้องกับความเชื่อที่เรามี

เราเริ่มแบ่งแยก
เราเริ่มเปรียบเทียบ
เราเริ่มคิดต่างจากคนอื่นๆ

เราด่าท่อ เราทะเลาะ เราฟาดฟัน คนที่คิดไม่เหมือนเรา

เรามักลืมตั้งคำถามสำคัญว่า “ถ้าสิ่งที่เรายึดมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจล่ะ?”

การรับฟัง คือ คำตอบ

การรับฟังที่ดี คือ การฟังเพื่อที่จะทำความเข้าใจ ไม่ใช่ฟังเพื่อจะโต้ตอบ

การทำตัวเป็นเหมือนน้ำครึ่งแก้ว ที่พร้อมจะรับความรู้ใหม่ๆ และพร้อมจะเทความเชื่อเก่าๆทิ้งเมื่อพิจารณาแล้วว่ามันไม่จริง เป็นคุณสมบัติของผู้ที่แสวงหาปัญญา

การลดอัตตา การเลิกยึดติดกับสิ่งที่เป็นความเชื่อ จะเปิดมุมมองใหม่ๆให้เราเห็น

การเปิดใจ การรับฟังสิ่งใหม่ๆ มีแต่ข้อดี และไม่มีต้นทุน