การสัมภาษณ์งาน

เรื่องที่ผู้สมัครงานส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ก็คือ

ผู้สัมภาษณ์ ก็มีความกดดัน และความประหม่า ไม่แพ้ตัวผู้สมัครงานเอง

ผู้สมัครงานมีความกดดันในการ คิดตอบคำถาม พยายามโน้มน้าวผู้สัมภาษณ์ การpresentตัวเอง เพื่อให้มั่นใจว่าตัวเองจะโดดเด่น และเข้าตา มากกว่าผู้สมัครงานคนอื่น

ฝ่ายผู้สัมภาษณ์ก็มีความกดดันในเรื่องการตั้งคำถาม ความกังวลว่าอาจจะเลือกคนผิด และความต้องการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพที่สุด

“ความกลัว” ไม่ได้มีอยู่แค่ที่ฝ่ายผู้สมัครงาน

หากผู้สมัครงานใช้ช่วงเวลา 2-3 นาทีแรกของการพบกัน สร้างบรรยากาศความผ่อนคลายเป็นกันเอง เพื่อลด “ความกลัว” ในใจของผู้สัมภาษณ์ได้ ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการสัมภาษณ์งานมากขึ้น เพราะ เป็นเรื่องธรรมชาติของมุนษย์ ที่จะถูกดึงดูดไปหาสิ่งที่ทำให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัย

เท่าที่ผมสังเกต ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์งาน จะมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ 3 ข้อ (นอกเหนือจากเรื่องคุณสมบัติที่ตำแหน่งงานนั้นต้องการ)

1. การไม่ตั้งความคาดหวังว่าจะต้องได้งาน : เรื่องนี้ฟังแล้วอาจจะแปลกสักหน่อย แต่มันสามารถช่วยการลดความกดดันให้ตัวเองได้เป็นอย่างดี

2. มีความเป็นธรรมชาติ : การเป็นตัวของตัวเอง ไม่เกร็ง ไม่ปั้นแต่ง เป็นการแสดงความจริงใจแบบที่ไม่ต้องแสดง

3. มีทัศนคติของการเป็นผู้ให้ : ผู้สมัครงานส่วนใหญ่ จะมีกรอบความคิดที่ว่า ตัวเองเป็นผู้รับ และคิดว่าตัวเองต้องเป็นฝ่ายถูกเลือก แต่การมีทัศนคติของการให้ เป็นเหมือนเราเป็นผู้มอบโอกาส ให้บริษัทได้เจอคนที่เหมาะกับงานแทน

ทักษะต่างๆที่มีบอกในคู่มือพนักงาน หรือสามารถเขียนออกมาเป็นคุณสมบัติของตำแหน่งงานได้ เป็นเรื่องพื้นฐานที่ผู้สมัครงานคนไหนก็สามารถมี

แต่การ Connect, Engage และการสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ เป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้ผู้สมัคร ในการสัมภาษณ์งานอย่างแท้จริง