นักลงทุน vs นักเก็งกำไร

Warren Buffet ได้เคยยกตัวอย่างความแตกต่างของ การเป็นนักลงทุน กับ นักเก็งกำไร โดยเปรียบเทียบกับการซื้อฟาร์มว่า…

ถ้าคุณเป็นนักลงทุน

เวลาที่คุณตกลงใจซื้อฟาร์มแห่งหนึ่ง คุณจะประเมินมูลค่าจากการคำนวณว่า จากวันนี้ไปอีก 10-20 ปี ฟาร์มแห่งนี้จะให้ผลผลิตออกมาได้ปริมาณเท่าไหร่ และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่จ่าย ณ วันนี้ จะคุ้มค่าหรือไม่

ถ้าคุณเป็นนักเก็งกำไร

คุณจะซื้อฟาร์มแห่งนี้ ด้วยความคิดที่ว่า ในอนาคต ฟาร์มแห่งนี้น่าจะมีคนมาให้ราคาสูงขึ้นเท่าไหร่ โดยไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องผลผลิตที่ฟาร์มแห่งนี้จะสร้างได้เลย