เขียนเพื่อสื่อสารกับตัวเอง

การเขียนเป็นทักษะแรกๆ ของมนุษย์ที่ใช้ในการสื่อสาร
เราไม่จำเป็นต้องเป็น “นักเขียน” ถึงจะสามารถเขียนได้

แต่กลับกัน เราจะเขียนได้ดีต่อเมื่อเราลงมือเขียนบ่อยๆ ผมรู้สึกว่าช่วงเวลา
ที่โฟกัสกับการเขียนเป็นวิธีที่นึงที่เราได้ตรวจสอบความคิดของตัวเอง และ
ได้จัดระเบียบข้อมูลที่อยู่ในหัว

I write to discover what I know – Flannery O’Connor

ถ้าเราไม่สามารถเขียนมันออกมาได้ บางทีเราอาจจะไม่รู้เรื่องนั้นจริง.