การเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน

วิธีที่จะเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนสามารถทำได้ 3 วิธี คือ

  1. เลือกหุ้นให้ดีขึ้น
  2. เลือกจังหวะเวลาการซื้อให้ดีขึ้น
  3. เลือกที่จะกระจายความเสี่ยง

วิธีที่ 1 กับ 2 เป็นวิธีการที่ยาก และมีปัจจัยหลายอย่างที่ควบคุมไม่ได้ อย่างวิธีที่ 1 ถึงแม้จะเลือกหุ้นถูกตัว แต่จังหวะเวลาในการเข้าซื้อที่ไม่ดี อาจจะทำให้หุ้นดีตัวนั้น ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีก็เป็นได้

วิธีที่ 3 การกระจายความเสี่ยง เป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ ผ่านการลงทุนในหุ้นมากกว่า 1 ตัว อาจจะเป็นหุ้นในประเทศ – ต่างประเทศ รวมไปถึงลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ

ในหนังสือ Money master the game เขียนโดย Tony Robbins แนะนำอัตราส่วนการกระจายความเสี่ยงใน Port การลงทุน (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ Ray Dalio) ไปตามสินทรัพย์ต่างๆ ได้ดังนี้

  1. หุ้น 30%
  2. พันธบัตรระยะยาว 40%
  3. พันธบัตรระยะกลาง 15%
  4. ทองคำ 7.5%
  5. Commodity 7.5%

ซึ่งอัตราส่วนนี้ ได้ผ่านการคำนวณ Back test ย้อนหลังไป 75 ปี

ผลลัพธ์ที่ได้มีผลตอบแทนที่สามารถชนะตลาดได้ถึง 85% ส่วนครั้งที่แพ้ตลาด Port การลงทุนก็จะเสียหายเฉลี่ยไม่ถึง 2%