อิสรภาพทางการเงิน

เราทุกคนต่างรู้ว่าเงินเป็นเรื่องสำคัญ

แต่…

เราไม่เคยถูกสอนเรื่องวิธีการบริหารจัดการเงินในโรงเรียน

เราไม่เคยถูกสอนว่า การมีอิสระภาพทางการเงิน และการเกษียณตัวเองได้ตั้งแต่ตอนอายุ 30,40 ปีเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ และเป็นทางเลือกนึงของชีวิต

เราทุกคนถูกสอนว่าเรียนให้ดี เข้ามหาลัยที่มีชื่อเสียง จบมาหางานทำให้ได้ ทำงานไปจนถึงอายุ 60 เกษียณและไปใช้ชีวิต

บล็อกที่มีชื่อว่า Mr. Money Mustache ได้นำเสนอไอเดีย วิธีการที่จะมีอิสรภาพทางการเงิน และเกษียณได้ไวขึ้น ด้วยการเรียนรู้ เข้าใจตัวเองว่า ที่จริงแล้วชีวิตเราไม่ได้ต้องการสิ่งของอะไรมากมาย สิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือ “เวลา” ต่างหาก

เราต้องหลีกเลี่ยงการที่จะไปติดกับดัก วิถีบริโภคนิยม และทำงานเก็บเงิน ให้ได้ มากกว่า 50% ของรายได้ที่หาได้

นำเงินที่ได้ไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่พอประมาณ(ในกรณีของ Mr. MoneyMustache คือ ลงทุนใน Index fund)

ซึ่งเมื่อทำแบบนี้ติดต่อกัน 10-15 ปี รายได้ จากเงินปันผล จะครอบคลุม ค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานที่เราจำเป็นต้องใช้ในแต่ละเดือน เราก็จะสามารถมีอิสรภาพทางการเงิน และ Retire Early ได้

การมีอิสรภาพทางการเงิน ไม่ใช่การนั่งๆ นอนๆ ไม่ทำอะไร แต่คือการทำงานโดยปราศจากการมีเงินเป็น motivation เราสามารถเลือกทำงานว่าจะทำด้วยวิธีอะไร เมื่อไหร่ และสำคัญที่สุด ทำกับใคร