Life Coach จำเป็นจริงหรือ?

2 สิ่งที่สร้างคุณค่า ให้กับคนที่จะเป็น Life Coach ได้ก็คือ
1. ประสบการณ์ชีวิต
2. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์นั้น

ส่วนตัวแล้ว ผมไม่ชอบคำว่า Life Coach แต่ชอบคำว่า Mentor มากกว่า
Mentor คือ เพื่อนที่ดี ที่ปรึกษา และผู้ชี้ทางสว่างให้กับเรา
Mentor คือ ผู้ที่ให้ความเห็นที่สองรองจากตัวเราเอง
Mentor คือ กัลยาณมิตร
Mentor ที่แท้จริง ซื้อไม่ได้ด้วยเงิน

เวลาที่เรามี ปัญหา เราต้องการคำปรึกษาจากคนที่เคยผ่านจุดนั้นมาก่อน
มี Life Coach น้อยคนนัก ที่จะผ่านประสบการณ์เดียวกันกับที่เราเจอ

ปัญหา คือ สิ่งที่กั้นอยู่ระหว่าง “ตัวคุณ” กับ “สิ่งที่คุณต้องการ”
คนแต่ละคนย่อมมีปัญหาที่แตกต่างกันไป และไม่มีใครรู้ดีไปมากกว่าตัวเราเอง

หลายๆครั้ง เรามีคำตอบอยู่ในใจแล้ว แต่ เราแค่ต้องการบางคนที่เห็นด้วย
หลายๆครั้ง เราต้องการคนที่นั่งรับฟัง และให้กำลังใจ

ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่ต้องเสียเงินจ้าง Life Coach เพื่อมาบอกคุณว่า
“คุณต้องการอะไร” หรือ “คุณต้องทำยังไง”

บทสรุป ของคอร์สพัฒนาตัวเองทุกคอร์ส ของหนังสือพัฒนาตัวเองทุกเล่ม

จะไม่มีคำตอบใดที่แปลกไปจากคำว่า
“ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” เสมอ

Steve Jobs เคยให้สัมภาษณ์ว่า คุณไม่จำเป็นต้องบอกให้คนๆนึงต้องทำอะไร เพราะถ้าเค้ารู้ตัวว่าอยากได้อะไร และอยากได้มันมากพอ เค้าจะหาวิธีการที่จะได้มันมาเอง