Deadline

เราทุกคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ ได้รับการบ้านช่วงปิดเทอม
แต่เราเลือกที่จะทำมันในวันสุดท้ายก่อนเปิดเทอม และที่สำคัญ

เราทำมันเสร็จซะด้วย

ไม่ใช่เพราะเราเก่ง
ไม่ใช่เพราะการบ้านน้อยเกินไป

แต่เป็นเพราะ มันมี deadline ที่กำหนดไว้

ในชีวิตเราทุกคนจะกิจกรรมอยู่ 2 ประเภทคือ
1. สิ่งที่ควรทำ
2. สิ่งที่ต้องทำ

เรามักจะได้บรรลุเป้าหมายใน “สิ่งที่ต้องทำ” เสมอ
ไม่ใช่ว่า “สิ่งที่ควรทำ” นั้นไม่มีความสำคัญ แต่เป็นเพราะเราไม่เคยกำหนดเส้นตายให้มันเลยต่างหาก