หลังจากที่ลองจดบันทึก เรื่องราวต่างๆ ผ่านมาหลาย Platform ผมรู้สึกว่า การจดบันทึกผ่าน Blog น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

เพราะระบบการจัดเก็บ ทำให้ง่ายต่อการย้อนกลับมาดู และเราสามารถ ใส่ ลิงค์ รูปภาพ ฝังวีดีโอ และไฟล์เสียง ที่สำคัญเราเป็นเจ้าของ Content ที่เราเขียน 100%

Blog นี้เป็นเหมือน Journal ที่จดบันทึกเรื่องราว ความคิด และสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มา เนื้อหาหลักก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ

  • การเงินการลงทุน
  • การพัฒนาตัวเอง
  • มุมมองชีวิต การคิดทบทวน
  • การตลาด
  • ธุรกิจ
  • ความเห็นต่อเรื่องต่างๆ

ด้วยความที่ Blog นี้เปิดเป็นแบบสาธารณะ ผมก็จะพยายามเขียนแต่เรื่องที่(ตัวเองคิดว่า)เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาอ่านด้วย

ขอบคุณที่แวะมานะครับ 🙂

nutt